Home » Projecten » Expertise Netwerk – AAV
Bijgewerkt:
7 juni 2023 13:37

AAV –  incidentscenario’s en risicobeheersmaatregelen voor alternatief aangedreven voertuigen

Safety Delta Nederland – Expertise Netwerk

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

In Nederland zijn talrijke bedrijven gevestigd waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt en vervoerd. Transport over de bedrijfsterreinen vindt veelal plaats met op diesel rijdende voertuigen. In het kader van de energietransitie worden deze voertuigen in toenemende mate vervangen door “duurzame” alternatieven, zoals elektrisch aangedreven voertuigen of voertuigen die als brandstof aardgas/LNG of waterstof gebruiken. Deze andere brandstoffen en aandrijfsystemen kunnen mogelijk ook ‘nieuwe’ veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.

Omdat bij bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt (BRZO-bedrijven) de impact van incidenten groot kan zijn, hebben een chemiecluster met een aantal (petro)chemiebranches, waaronder de VNCI aan het Nationaal Instituut Publieke Veiligheid (voorheen het Instituut voor Fysieke Veiligheid) gevraagd onderzoek te doen naar de veiligheidsrisico’s van transport met “alternatief aangedreven voertuigen” (zogenaamde AAVs) over dergelijke bedrijfsterreinen.

Fase 1 en 2 zijn afgerond, zie:

NIPV Rapport – Veiligheidsrisicos AAVs op chemische clusters – verkenning (fase 1)

NIPV Rapport – Veiligheid alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites – Incidentscenario’s (fase 2)

In fase 3 worden incidentscenario’s en mogelijke beheersmaatregelen getest in de praktijk. Het onderzoek wordt begeleid door experts uit de (petro)chemische industrie, Veiligheidsregio en Safety Delta Nederland.

Netwerk activiteiten

Het Expertise Netwerk AAV is een besloten projectgroep. Om documenten in te zien moet u inloggen.