Rapport | NIPV – Veiligheid alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites – Incidentscenario’s (fase 2)

[ SDN Projecten – https://www.safetydelta.nl/sdn-projecten/project-veiligheidsrisicos-alternatief-aangedreven-voertuigen-op-chemische-clusters-fase-2-scenarios/  ]

Op industrieterreinen en binnen chemische clusters vindt veel transport plaats. De transportsector vergroent, wat betekent dat in de toekomst steeds meer gebruik gemaakt zal worden van alternatieve aangedreven vrachtwagens (AAV’s). Dit zijn vrachtauto’s die gebruikmaken van aardgas (LNG of CNG) of waterstof als brandstof, of die elektrisch worden aangedreven.

Omdat dit niet ten koste mag gaan van de veiligheid, heeft Safety Delta Nederland namens de petrochemische industrie en de veiligheidsregio’s het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) gevraagd om onderzoek te doen naar de specifieke veiligheidsrisico’s die samengaan met de aanwezigheid van alternatief aangedreven vrachtauto’s op petrochemische bedrijfsterreinen.

Er bestaan (nog) geen voorgeschreven incidentscenario’s voor AAV’s op (petro)chemische bedrijfslocaties. Dit rapport beschrijft geloofwaardige incidentscenario’s die zich daar kunnen voordoen met AAV’s en waarvan verwacht wordt dat ze significante impact zouden kunnen hebben op de veiligheid op en om deze petrochemische bedrijfslocaties.

De scenario’s in deze studie hebben betrekking op incidenten die zich zouden kunnen voordoen met de brandstoftanks en -installaties of de accu’s van de vrachtauto’s, en de omvang van de mogelijke effecten en de gevolgen voor de locatie en directe omgeving. De scenario’s dekken ook onwaarschijnlijke maar niet ondenkbare incidenten met zeer ernstige gevolgen. Schade criteria zijn de effecten van brand en hitte, van explosiedruk en van blootstelling aan toxische gassen.

Het rapport beschrijft verder mogelijke maatregelen om de risico’s te beheersen. Preventieve maatregelen kunnen gericht zijn op het voorkomen van de ongewenste gebeurtenis en mitigerende maatregelen op het beperken van de schadelijke gevolgen indien een incident heeft plaatsgevonden.

De ontwikkelde scenario’s en voorgestelde maatregelen vormen een opmaat voor de nog uit te voeren praktijktest.

Publicatiedatum:

7 juni 2023

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

30

Taal:

Nederlands