Home » Academy
Bijgewerkt:
21 May 2024 09:43

Ontdek Kenniscollecties

Safety Delta Nederland – Academy

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Naar Educatie

In onze SDN Academy, die diverse Kenniscollecties omvat, kunt u zich blijven ontwikkelen op belangrijke veiligheidsthema’s. U vindt hier kennis over het bepalen en beheersen van veiligheidsrisico’s, U krijgt inzicht in hoe goed beheersmaategelen werken door te meten en te leren van incidenten,  en hoe dit ondersteund wordt door het stimuleren van een  veiligheidscultuur.

Verken onze Thema’s

1. Risicobeheersing en Borging

Het bepalen van veiligheidsrisico’s, maatregelen om deze te beperken en manieren om te beoordelen dat deze maatregelen werken zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties.

Intern en Extern Toezicht

Naar de kenniscollectie

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van onvoldoende in kaart brengen van veiligheidsrisico’s of het niet hebben van afdoende risico beheersmaatregelen.

Industrial Cyber Security

Naar de kenniscollectie

Het voorkomen van een cyber security incident met diefstal van gegevens of langdurig uitval van assets met als gevolg financiële en reputatiekosten.

Klimaatadaptatie

Naar de kenniscollectie

Het voorkomen van een incident als gevolg van onvoldoende maatregelen voor de beheersing van nieuwe risico’s als gevolg van klimaatverandering.

Energietransitie

Naar de kenniscollectie

Het voorkomen van een incident als gevolg van onvoldoende maatregelen voor de beheersing van nieuwe risico’s als gevolg van de energietransitie.

2. Veiligheidscultuur en Leiderschap

Veiligheidscultuur en bijbehorend leiderschap zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties.

Veiligheidscultuur

Naar de kenniscollectie

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van een onvolwassen veiligheidscultuur van een organisatie.

Veiligheidsbeleving

Naar de kenniscollectie

Het voorkomen van een ongewoon voorval dat leidt tot omgevingshinder met als gevolg financiële of reputatieschade door onvoldoende voorbereiding van buren.

Veiligheidskunde

Naar de kenniscollectie

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van onvoldoende competentie en/of capaciteit voor het identificeren en beheersen van veiligheidsrisico’s.

3. Meten van Veiligheidsprestaties en Leren van Incidenten

Meten is weten, en leren is de basis van verbeteren in veiligheid.

Monitoren

Naar de kenniscollectie

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, omdat één of meerdere onderdelen van het veiligheidsbeheersysteem niet goed blijken te werken.

Leren van Incidenten

Naar de kenniscollectie

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van onvoldoende leren van (bijna) incidenten in de eigen organisatie of die van anderen.

4. Procesveiligheid en Asset Integrity Management

Process Safety management en daarmee samenhangend Asset Integrity Management zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties.

Veroudering

Naar de kenniscollectie

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, ten gevolgen van verouderende installaties of verouderende kennis over deze installaties.

Corrosie onder isolatie

Naar de kenniscollectie

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van corrosie onder isolatie bij installaties waarin gevaarlijke stoffen gebruikt worden.

Explosieveiligheid – ATEX

Naar de kenniscollectie

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van vrijkomen brandbare stoffen in aanwezigheid van onstekingsbronnen bij installaties waarin gevaarlijke stoffen gebruikt worden.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over bepaalde veiligheidsvraagstukken of zoekt u informatie die u (nog) niet in de kenniscollecties hebt kunnen vinden? Laat het ons weten, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Name