Bijgewerkt:
24 April 2024 14:44

Monitoren van Veiligheidsprestaties

Safety Delta Nederland – Kenniscollectie

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Waarom monitoren van veiligheidsprestaties?

Het meten van veiligheidsprestaties is een hoeksteen in het borgen van de veiligheid van de Nederlandse industrie. Deze kenniscollectie geeft u een basis om aan de slag te kunnen gaan met toezicht in uw organisatie. De kenniscollectie varieert van informatieve en educatieve informatiebronnen, tot praktische tools en factsheets die u kunt toepassen op uw situatie.

Monitoren van veiligheidsprestaties bekeken vanuit verschillende rollen

Vragen vanuit de strategische leiderschapsrol over risico’s en beheersmaatregelen die verwijzen naar antwoorden in de Kennisbank:

Vragen vanuit verschillende tactische of operationele leiderschapsrollen over risico’s en beheersmaatregelen die verwijzen naar antwoorden in de Kennisbank

Kijk in de bibliotheek

De bibliotheek is een verzameling van vrij beschikbare gereedschappen, naslagwerken en artikelen die van toepassing zijn op het thema van deze kenniscollectie: monitoren van veiligheidsprestaties.

Aan de slag met gereedschappen

Hieronder vind je een selectie van handige werkmethodes

  • IOGP 456 Process safety – recommended practice on key performance indicators
  • Classificatietool voor Process Safety Events (CEFIC definities)
  • DCMR: De ontwikkeling van Meting Veiligheids Perceptie – Lerende de veiligheid verbeteren
  • Process Safety Metrics Guide for Leading an Lagging Indicators (CCPS)
  • TU Delft: (Petro)chemische clusters en veiligheid: Een clusterspecifieke rangschikking van veiligheidsparameters
  • CEFIC: Guidance for reporting on the ICCA globally harmonised Process Safety Metric

Vergroot kennis

Hieronder vind je een selectie van relevante naslagwerken

  • SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2022