Project: Pilot prestatie-indicatoren; verbeterd sectoraal data verzamelen en duiden

Omschrijving

Jaarlijks wordt door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Staat van de Veiligheid van Brzo bedrijven aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Deze Staat van de Veiligheid geeft een beeld van de inspanningen en bevindingen van zowel de toezichthouders via de monitoring BRZO+ als van majeure risicobedrijven via het jaarverslag van Veiligheid Voorop. Daarnaast noemt het beleidsvoornemens op basis van de gerapporteerde resultaten.

Duiding van gerapporteerde veiligheidsprestaties is lastig. Het valt niet mee om met beperkte inzet van middelen snel een juist en helder inzicht te krijgen in de veiligheidsprestaties en de daaraan verbonden sterktes en zwaktes in de veiligheidsrisicobeheerssystemen van de sector.

Oorzaken zijn onder meer:

 • verschillende soorten aangeleverde prestatie data door industrie en toezichthouder
 • het ontbreken van verbinding tussen deze prestatie data en oorzaken van incidenten of overtredingen en verbeterpunten tijdens inspecties
 • lage frequentie (jaarlijks) van data beschikbaarheid

Daarnaast is de toegevoegde waarde voor bedrijven om prestatie data aan te leveren op dit moment beperkt. Lering trekken door direct vergelijk met anderen slechts (soms) op branche niveau mogelijk, en dan vaak alleen voor de frequentie van incidenten met letsel.

Deze pilot ontwikkelt een oplossing die deelnemers de mogelijk biedt om onderling vertrouwelijk data te delen en deelnemers in staat stelt hun eigen gegevens te vergelijken met data van andere vergelijkbare bedrijven in de sector.

Veiligheid Voorop faciliteert deze pilot vanuit de industrie en de toezichthouder is vertegenwoordigd middels het BRZOPLUS programmabureau. De deelnemende bedrijven worden inhoudelijk ondersteund bij de implementatie van deze pilot.

Code: LVI 2021-26

Status: Concept Ontwikkeling

Update: 6 september 2022

Doel

Op vertrouwelijke, betrouwbare en eenvoudige wijze data over veiligheid met derden delen, en vervolgens door real-time vergelijking van prestaties van soortgelijke bedrijven leren en veiligheid verbeteren.

Verwacht resultaat

Deelnemende bedrijven versterken hun capaciteit tot het verbeteren van veiligheidsprestaties door:

 • systematische rapportage van prestaties

 • direct vergelijk van eigen prestaties met vergelijkbare bedrijven en industrie

 • sneller inzicht in (potentiële) knelpunten in veiligheidsrisico beheer

Datum Initiatie  mei 2022
Risico thema Meten van veiligheidsprestaties en leren van incidenten
Gebruikersgroep -----

Waarom deelnemen?

De pilot ‘Prestatie indicatoren; verbeterd sectoraal data verzamelen en duiden’ is een laagdrempelige manier om de kennis en kunde rond prestatie monitoring binnen een bedrijf te verbeteren.

Het biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren voor het verbeteren van interne processen.

Verwachte bijdrage per bedrijf, branche organisatie of toezichthouder: tenminste 20 uur in-kind verspreid over een periode van 12 maanden van een contactpersoon die als onderdeel van het normale werk zich ook bezig houdt met prestatie data. Deze tijdsbesteding is voor:

 • Beschikbaar maken en/of verificatie van historische data
 • Uploaden van nieuwe data
 • Regelmatig verstrekken van feedback over de effectiviteit van de tool
 • Eventuele deelname aan training
 • Deelname aan kick-off meeting, twee voortgangsoverleggen en eindevaluatie.

Tijdsperiode: kwartaal 4, 2022 – kwartaal 4, 2023

Download PDF

Project Voortgang

Informatie over de project voortgang is alleen beschikbaar voor deelnemers - u moet hiervoor bij het SDN programmabureau toegang voor aanvragen en inloggen.