SDN – Staat van de Veiligheid 2020 – Samenvatting

Samenvatting

De Staat van de Veiligheid geeft een beeld van de inspanningen en bevindingen van zowel de toezichthouders via de monitoring BRZO+ als van majeure risicobedrijven via het jaarverslag van Veiligheid Voorop.

Op 25 juni 2021 is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Staat van de Veiligheid Brzo bedrijven 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In 2020 waren 407 Brzo bedrijven actief in Nederland.

Het rapport geeft een samenvatting van de veiligheidsprestaties en de status van veiligheidsbeheerssystemen van Brzo bedrijven in 2020.

Publicatiedatum:

27 juli 2021

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

8

Taal:

Nederlands