NLA – Monitor arbeidsongevallen 2022

[ Bron: NlA website – https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/10/05/monitor-arbeidsongevallen-2022 ]

Samenvatting

De Arbeidsinspectie stelt jaarlijks een Monitor Arbeidsongevallen op aan de hand van de informatie die de Arbeidsinspectie verzamelt bij ongevalsonderzoek. Het geeft een meerjarig overzicht van de ontwikkelingen van arbeidsongevallen.

In 2022 startte de Arbeidsinspectie 2.418 ongevalsonderzoeken en werden er 2.295 ongevalsonderzoeken afgerond. Daarbij waren 2.357 slachtoffers betrokken, waarvan het ongeval bij 40 slachtoffers een dodelijke afloop had. Het gaat om 27 slachtoffers per 100.000 banen. De meeste ongevallen per 100.000 banen vonden plaats in de sectoren waterbedrijven en afvalbeheer; bouw; landbouw, bosbouw en visserij en in de industrie. In alle sectoren nam het aantal ongevallen per 100.000 banen toe.

In de periode 2020 tot 2022 onderzocht de Arbeidsinspectie 122 meldingsplichtige ongevallen met gevaarlijke stoffen. Van alle ongevalsonderzoeken die in 2022 zijn afgerond, was 4 procent een ongeval met een gevaarlijke stof. We treffen dit type ongevallen het meest vaak aan in de sectoren industrie (35%) en handel (16%). Het aandeel ongevallen met gevaarlijke stoffen ten opzichte van het totaal aantal ongevallen is het hoogst binnen de sector Horeca (14%) en de sector Cultuur, sport en recreatie (8%).

Ongevallen met gevaarlijke stoffen leiden in ruim een derde van de gevallen tot blijvend letsel. Typische verwondingen voor ongevallen met gevaarlijke stoffen zijn brandwonden of bevriezingen (61%). Twintig procent van deze ongevallen leidt tot vergiftiging of infecties. Bij andere ongevalstypen gaat het vaak om botbreuken en in mindere mate om amputatie.

De meeste ongevallen met gevaarlijke stoffen die zijn onderzochten vonden plaats met een vloeistof (45%) en niet met een vaste stof of een gas. De vloeistoffen kunnen zowel giftig of toxisch, irriterend, onder hoge druk, of met een hoge of juist lage temperatuur zijn. Het gaat om hele diverse vloeistoffen zoals: schoonmaakmiddelen, hete koffie, frituurvet, vloeibaar metaal, of hete slurry die ontstaat in grootschalige industriële processen. De gevaarlijke stof is bij de meeste onderzochte ongevallen (36%) irriterend. Daarna komt het vaakst voor dat de stof gevaarlijk is vanwege de hoge temperatuur.

Download

Publicatiedatum:

5 oktober 2023

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

42

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek