SDN – Staat van de Veiligheid 2022 – Samenvatting

Samenvatting

De Staat van de Veiligheid geeft een beeld van de inspanningen en bevindingen van zowel de toezichthouders via de monitoring BRZO+ als van Brzo-bedrijven in de (petro)chemische sector via het jaarverslag van Veiligheid Voorop.

Op 5 oktober 2022 is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Staat van de Veiligheid Brzo bedrijven 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In 2022 waren 415 Brzo bedrijven actief in Nederland.

Het rapport geeft een samenvatting van de veiligheidsprestaties, de status van veiligheidsbeheerssystemen van Brzo bedrijven in 2022 en beleidsmaatregelen voor 2024.

Download

Publicatiedatum:

16 oktober 2022

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

7

Taal:

Nederlands