TU Delft 2021 – (Petro)chemische clusters en veiligheid: Een clusterspecifieke rangschikking van veiligheidsparameters

[ Bron: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat , TU Delft]

Samenvatting

Bij bedrijven die in een cluster gelegen zijn, kunnen de risico’s van één bedrijf aanleiding kunnen geven tot nieuwe risico’s bij een aangrenzend of een nabijgelegen bedrijf. Daarbij gaat het om domino-effecten, keteneffecten, of nadelige effecten (letsel/schade). Voor (petro)chemische bedrijven die geografisch nabij andere bedrijven liggen, is het bijgevolg noodzakelijk om (proces)veiligheid niet aan te pakken als een geïsoleerd bedrijf, maar in samenwerking met de nabijgelegen bedrijven, om zo ook de onderlinge risico’s optimaal te beheersen.

Een studie is uitgevoerd door de TU Delft met als doel om deze samenwerking tussen geclusterde bedrijven te faciliteren, meer concreet te maken, en te optimaliseren. Hiertoe is een praktische tool ontwikkeld.

Een (sub)cluster van (petro)chemische bedrijven kan de tool gezamenlijk gebruiken om op een optimale en onderbouwde manier samenwerkingsinitiatieven op te zetten om de onderlinge risico’s te beheersen, en om zo de (cluster)veiligheid te verhogen.

Proactieve onderdelen van de tool zijn:

  • Het uitwisselen van veiligheidsinformatie
  • Het beoordelen en beheersen van onderlinge risico’s op clusterniveau
  • Leren van elkaar
  • Uniformiteit en standaardisatie van veiligheid
  • De cluster van bedrijven als collectief

Reactieve onderdelen zijn:

  • Gedeelde calamiteitenuitrusting en -faciliteiten
  • Gezamenlijke noodorganisatie en crisiscommunicatie

De tool, die ook helpt om prioriteiten te stellen, is bruikbaar voor zowel BRZO-bedrijven met en zonder een domino-effect aanwijzing, voor bedrijven die (net) onder de BRZO-drempel vallen, en voor niet-(petro)chemische bedrijven.

Download PDF
Download Excel

Publicatiedatum:

oktober  2021

Formaat:

PDF + Excel

Aantal pagina's:

33

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek