SDN – Staat van de Veiligheid 2021 – Samenvatting

Samenvatting

De Staat van de Veiligheid geeft een beeld van de inspanningen en bevindingen van zowel de toezichthouders via de monitoring BRZO+ als van Brzo-bedrijven in de (petro)chemische sector via het jaarverslag van Veiligheid Voorop.

Op 5 december 2022 is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Staat van de Veiligheid Brzo bedrijven 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In 2021 waren 408 Brzo bedrijven actief in Nederland.

Het rapport geeft een samenvatting van de veiligheidsprestaties, de status van veiligheidsbeheerssystemen van Brzo bedrijven in 2021 en beleidsmaatregelen voor 2023.

Download

Publicatiedatum:

15 december 2022

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

7

Taal:

Nederlands