NLA – Monitor arbeidsongevallen 2021

[ Bron: NlA website –  https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2022/09/05/monitor-arbeidsongevallen-2021 ]

Samenvatting

De Arbeidsinspectie stelt jaarlijks een Monitor Arbeidsongevallen op aan de hand van de informatie die de Arbeidsinspectie verzamelt bij ongevalsonderzoek. Het geeft een meerjarig overzicht van de ontwikkelingen van arbeidsongevallen.

In 2021 ontvangt de Arbeidsinspectie 3.482 meldingen van arbeidsongevallen. Er worden in dat jaar 2.038 onderzoeken gestart en 1.957 onderzoeken afgerond. Net als voorgaande jaren vinden de meeste ongevallen (per 100.000 banen) plaats in de sectoren afvalbeheer; bouw; industrie en de sector landbouw, bosbouw en visserij. In 2021 zijn 62 onderzoeken afgerond naar ongevallen met een dodelijk slachtoffer. De belangrijkste ongevalstypen zijn al een aantal jaren hetzelfde, namelijk vallen en in contact komen met een arbeidsmiddel.

Deze Monitor Arbeidsongevallen zoomt in op ongevalsrisico’s en heeft als doel om inzicht te bieden in de oorzaken van de twee veelvoorkomende ongevalstypen:

  • door iets geraakt worden, en
  • een ongeluk met voertuig of rijdend werktuig.
Download

Publicatiedatum:

31 oktober 2022

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

46

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek