Home » Themas » Process Safety – Asset Integrity Management

Safety Delta Nederland – Thema 4:

Process Safety – Asset Integrity Management

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Process Safety management en daarmee samenhangend Asset Integrity Management zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties. Om het risico op een process safety incident te beheersen zijn verwachtingen:

 • Asset owners hebben de procesveiligheidsrisico’s van bestaande en nieuwe installaties in kaart gebracht en gedocumenteerd. Deze risico’s zijn teruggebracht tot ALARP (As Low As Reasonably Practicable) en risico’s worden regelmatig opnieuw beoordeeld.
 • Asset owners dragen zorg voor technische integriteit van installaties tijdens ontwerp en bouw.

Asset owners hebben, en houden actueel:

 • Procedures om bedrijfsinstallaties binnen vooraf opgestelde operationele grenzen te opereren.
 • Procedures om de technische integriteit van deze installaties te inspecteren.
 • Procedures om deze installaties te onderhouden.
 • Een werkvergunningen systeem dat de soorten werk aangeeft die met een werkvergunning gecontroleerd moeten worden, alsmede de voorbereiding van de vergunning, de afgifte, het sluiten en de bewaarplicht zoals vastgesteld in de wettelijke regelgeving.
 • Gedocumenteerde Management of Change procedure voor permanente, tijdelijke en noodveranderingen.
 • Plannen voor hulp bij noodsituaties en een programma om deze plannen te testen.

Kennis collecties

Veroudering

Expertise Gebieden

Corrosie onder isolatie

Activiteiten voor behalen SDN ambitie Toepassen methodieken om Corrosie onder Isolatie te monitoren en te voorkomen
Lopende Projecten
 1. Implementatie / Awareness COI Tools (World Class Maintenance) – Safety Deal in ontwikkeling
Afgeronde Projecten
Kennisbank
 1. Waar vind ik de handleiding over het voorkomen en monitoren van corrosie onder isolatie?
Technology Catalogue
 1. Waar vind ik voorbeelden van commerciële toepassingen van COI monitoring?
Academy

Lek Detectie

Activiteiten voor behalen SDN ambitie Verzamelen en ontwikkelen methodieken om te late lekdetectie te voorkomen
Lopende Projecten
 1. Op geïntegreerde fotonica gebaseerde sensorsystemen voor nauwkeurig detecteren, analyseren (concentratie specifieke componenten) en continu monitoren van gasvormige- en vloeibare emissies en (fijn)stof (Innovatieproject) – [tijdsperiode Q4 2021 –  ]
Afgeronde Projecten
Kennisbank
Technology Catalogue
Academy

Digitalisering

Activiteiten voor behalen SDN ambitie Ontwikkelen van methodes / technologie om (proces)veiligheid te verbeteren gebruik makend van big data.
Lopende Projecten
 1. Verkennende studie voor ontwikkelen van Early Warning Systeem (datamining, tekstanalyse en AI) ten behoeve van voorkómen/voorspellen van veiligheidsincidenten (Safety Deal aanvraag, Brightsite)
Afgeronde Projecten
Kennisbank
Technology Catalogue
Academy

Stel uw vragen over veiligheidsvraagstukken of -oplossingen

Heeft u vragen over bepaalde veiligheidsconcepten of zoekt u informatie die u (nog) niet in de Kennisbank of Technology Catalogue hebt kunnen vinden? Laat het ons weten, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Stel een vraag