Home » Projecten » Expertise Netwerk – PI
Bijgewerkt:
6 januari 2023 13:42

PI – Prestatie Indicatoren – verbeterd sectoraal data verzamelen en duiden

Safety Delta Nederland – Expertise Netwerk

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Expertise Netwerk Prestatie Indicatoren

Het Expertise Netwerk Prestatie Indicatoren is een besloten projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Brzo bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop (VV) en het bevoegd gezag die betrokken zijn bij het sectoraal data verzamelen en duiden.

Om deel te kunnen nemen moet u inloggen met de toegezonden gebruikersnaam en het paswoord van dit netwerk.

Deelnemers kunnen hier inloggen in het Data Collectie Tool.

Doel

Het doel van dit netwerk is het verder verbeteren van de omgevingsveiligheid en arbeidsveiligheid van de bedrijfssectoren die met gevaarlijke stoffen werken en tevens onder de Brzo wetgeving vallen.

De veronderstelling is dat sectorale verbeteringen sneller tot stand komen door structurele uitwisseling van veiligheidsprestaties tussen bedrijven en door systematische, consistente duiding van deze data tussen sectoren.  Zie ook de projectomschrijving.

Algemene informatie over prestatie indicatoren vindt u in de Kenniscollectie en Bibliotheek over Monitoren van Veiligheidsprestaties.

naar de Kenniscollectie Monitoren van Veiligheidsprestaties
naar de Bibliotheek Monitoren van Veiligheidsprestaties

Plan van Aanpak

Het startpunt is het verzamelen van veiligheidsprestatie data van Brzo locaties. Hiertoe wordt in SDN verband in 2023 een pilot uitgevoerd, waaraan bedrijven kunnen deelnemen. Voor deze pilot is een eenvoudig IT tool ontwikkeld dat toegang tot data transparant vastlegt.

Bedrijven die aan de data collectie pilot deelnemen worden in staat gesteld om op betrouwbare en eenvoudige wijze data over veiligheid met elkaar te delen. Dit betreft (vertrouwelijk) prestatie-indicatoren, (openbare) inspectie resultaten en (vertrouwelijke of openbare) incident informatie.

Deze bedrijven wordt de mogelijkheden geboden om zichzelf ten opzichte van vergelijkbare bedrijven in de sector te benchmarken, en zo te leren en te verbeteren.

Systematische rapportage van procesveiligheidsincidenten is nog onderontwikkeld. Door gebruik te maken van gestandaardiseerde classificatie (CEFIC) van procesveiligheidsincidenten kan de sector tot betere duiding te komen over verbeterprioriteiten.

Netwerk leden zijn betrokken bij het sectoraal duiden van data. Voor de duiding zal expertise worden gezocht van wetenschappelijke instellingen. Bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop (VV) en het bevoegd gezag worden zo in staat gesteld om geaggregeerde data sectoraal te duiden om zo trends en knelpunten zichtbaar te maken en verbeterplannen te ontwikkelen.

Brancheorganisaties hebben ook toegang tot data van hun leden. Dit biedt de mogelijkheid om ‘koplopers’ en ‘achterblijvers’ in veiligheidsprestaties te identificeren om respectievelijk ‘good practices’ te verzamelen en te delen, en om achterblijvers te stimuleren om hun prestaties op veiligheidsgebied te verbeteren.

Randvoorwaarden voor partijen die deelnemen zijn:

  • Bedrijven bepalen zelf welke data zij willen delen en met wie.
  • Geaggregeerde data, op basis van vertrouwelijk beschikbaar gestelde data door individuele bedrijven, zijn door derden nooit te herleiden naar die bedrijven.
  • Bedrijven blijven eigenaar van de door hen aangeleverde vertrouwelijke data.
  • Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hen aangeleverde data. Aangeleverde data dient te voldoen aan overeengekomen definities.

In samenwerking met Veiligheid Voorop verzorgt het SDN programmabureau het systeembeheer.