Afgerond SVO 219009:  Vergroting Veiligheidsimpact via ATEX Inspectierobot

Omschrijving

Uit onderzoek blijkt dat inspectie door robots nauwkeuriger, productiever en kosteneffectiever is.

In 2018 was de introductie van de eerste ATEX gecertificeerde robot door ExRobotics. Deze robot voldoet aan de veiligheidseisen op het gebied van explosiegevaar. In de praktijk bleek echter dat deze inspectierobot op een aantal punten tekortschoot, waaronder beperkingen in visuele inspectiemogelijkheden, in de detectie van trilling en warmte, in draadloze communicatie en in laadvermogen / actieradius.

In deze Safety Deal werkten industriële productiebedrijven, de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en ExRobotics van juni 2020 tot april 2022 samen aan de verbetering van veiligheid door de ontwikkeling en nieuwe manieren van inzet van een tweede generatie inspectierobots in een ATEX-omgeving.

Op basis van drie pilots bij Brzo-bedrijven werden de benodigde investeringskosten geraamd voor een verbeterde inspectierobot. Deze pilots waren:

  • Putinspectie met meten van compressor trillingen bij Dow Chemical;
  • Metingen van diffuse emissies in de parts per million range bij de Shell raffinaderij in Pernis;
  • Inzet van de robot als First Responder samen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Code: SVO219009

Status: Afgerond

Update: februari 2023

Doel

Het bepalen of verdere verbetering van de veiligheidsprestaties door de nieuwste versie van ATEX gecertificeerde inspectierobots mogelijk is bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De omgevingsveiligheid wordt versterkt, door te voorkomen dat schadelijke stoffen met impact op het milieu vrijkomen, omdat robots:

  • effectiever en efficiënter kunnen inspecteren en een snellere en nauwkeurigere voorspelling van onvolkomenheden kunnen maken van onderdelen van petrochemische installaties; en
  • veilig besloten ruimtes kunnen inspecteren.

Het bevestigen tijdens pilots of, en welke, voordelen inderdaad behaald kunnen worden door een robot in te zetten bij continue inspectie van in bedrijf zijnde installaties.

Lees artikel

Resultaat

Kennisdelen over de verschillende vakgebieden van belang bij het toepassen van inspectierobots.

Vaststellen van functionele- en haalbaarheidseisen voor visuele inspectie, robotarm, sensoren en laadunit;

Uitvoeren van de pilots bij 3 bedrijven met prototypes met nieuw gerealiseerde hardware en software.

Evaluatie, inclusief delen van de ervaringen uit de pilots, met geïnteresseerde Brzo-bedrijven, brancheorganisaties en toezichthouders.