Artikel – De gevolgen van de energietransitie voor procesveiligheid

Er is een ongekende verschuiving gaande in de manier waarop energie wordt geproduceerd en
gebruikt. De energietransitie, gedreven door zorgen over klimaatverandering en de uitputting van
fossiele brandstoffen, heeft tot doel de overgang naar duurzame energiebronnen te versnellen. Dit
is een cruciale stap in de richting van een groene toekomst. De energietransitie brengt nieuwe
uitdagingen met zich mee voor de chemische industrie en procesveiligheid in het bijzonder. Hoe
gaan de veiligheidsrisico’s zich als gevolg van de energietransitie ontwikkelen?

Het Innovatiecentrum van Safety Delta Nederland (SDN) heeft naar deze vragen een verkennend
onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het RIVM en partners uit de Triple Helix: Air Liquide,
Shell, Tata Steel, Vesta Chemicals, Yara, de branches VNCI en VOTOB, DCMR Milieudienst Rijnmond,
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse Arbeidsinspectie, het NIPV,
Crisislab (Radboud Universiteit) en TNO.

Download Artikel

Publicatiedatum:

07 september 2023

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

5

Taal:

Nederlands