Op vrijdag 20 mei vond de workshop VOTOB Benefit statement Datamining in besloten kring plaats.

VOTOB Benefit statement Datamining is een project (met een workshop) met de VOTOB als opdrachtgever, 4 terminals / VOTOB-leden (partners), de SDN als facilitator en de TU Delft en TNO als opdrachtnemers. Er is geen gelegenheid tot aanmelden voor deze workshop, maar via onze website houden we u op de hoogte over de voortgang en beoogde resultaten van dit project.

Wat houdt het project VOTOB Benefit statement Datamining in?

Er is veel kennis ‘in huis’ bij de terminals over waar de risico’s zitten. Ook is er meer en
meer data beschikbaar in de systemen op een terminal, bijvoorbeeld als het gaat om
operationele data, onderhoudsdata, de uitvoering van de VBS-en de SMT. Er zijn in
toenemende mate tools beschikbaar om van “data naar sturings-informatie” te gaan. Een
voorbeeld is voorspellend onderhoud.

De VOTOB en SDN voeren samen een onderzoeksproject uit met de vraag:
“Kan datamining helpen om de veiligheid op terminals te verbeteren”?

Het project wordt in twee stappen uitgevoerd:
1. Opstellen van een benefit statement: nagaan welke (soort) data bij terminals
beschikbaar is, welke data (veilig) gedeeld kan/mag worden, en wat datamining kan
bijdragen aan het vergroten van veiligheid op terminals. De thema’s COI en Asset
Management zullen als voorbeeld worden gebruikt.
Deze stap is al doorlopen.

2. Nadere uitwerking: datamining heeft naar aanleiding van stap 1 toegevoegde
waarde voor verbetering van de veiligheid. In deze stap gaan we uitvoerend te werk door
middel van een workshop.

De deelnemers (leden van de VOTOB) krijgen door dit onderzoek inzicht in de
mogelijkheden van datamining ter verbetering van de veiligheid op terminals. De benefit
statement is gemaakt in samenspraak met een aantal leveranciers van Terminal
Management Systemen of CMMS met als doel: identificeren van manieren om data meer
in te zetten voor preventieve sturing van veiligheidsbeleid.

Resultaten
De verwachte resultaten (deliverables) van dit project zijn:
1. (SDN Innovatiecentrum) Een benefit statement met daarin de mogelijke bijdrage van
datamining ter verbetering van de veiligheid op terminals:
a. Soorten data die relevant én beschikbaar zijn en die terminals eventueel
(binnen de sector) zouden willen delen.
b. Een overzicht van soorten technologie om data te delen.
c. Mogelijke resultaten waar bedrijven mee aan de slag kunnen.
d. Voorwaarden voor het veilig delen van data.

2. (SDN Kenniscentrum) Een evaluatie van de meerwaarde van datamining met
betrekking tot COI en Asset Management, met name het vertrouwelijk delen van
kennis over:
a. Het niveau van COI beheersing en de impact ervan op de staat van hun assets in
vergelijking met standaarden en met anderen.
b. De volwassenheid van de asset management organisaties om de eventuele aan
corrosie onder isolatie gerelateerde veiligheidsvraagstukken op te lossen.

Mocht u vragen hebben over dit project dan kunt u terecht bij Coen den Heijer en anders bij Johan van Middelaar, programma manager van ons Innovatiecentrum

Workshop Datamining VOTOB
Publicatiedatum:
18 May 2022