Project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 3: Praktijktest

Omschrijving

Op industrieterreinen en chemische clusters zijn talrijke (petro)chemische bedrijven gevestigd. Op deze terreinen vindt veel transport (van gevaarlijke stoffen) plaats. De transportsector vergroent, hetgeen betekent dat meer en meer met alternatieve brandstoffen wordt gereden en gevaren.

Site-beheerders, maar ook individuele bedrijven en hun veiligheidsadviseurs, willen beter inzicht in (eventuele) nieuwe veiligheidsrisico’s van trucks die door ‘duurzame’ brandstoffen worden aangedreven. Te denken valt dan onder meer aan LNG, CNG, waterstof, en batterij-elektrisch. De huidige Brzo wet- en regelgeving zegt echter niets over de (toegestane) aandrijvingsvorm van trucks op dergelijke industrieterreinen.

Het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) doet namens SDN onderzoek naar de specifieke veiligheidsrisico’s die samengaan met de aanwezigheid van alternatief aangedreven vrachtauto’s op petrochemische bedrijfsterreinen.

In dit onderzoek zijn 3 fases voorzien. Fase 1 en 2 zijn afgerond, zie:

NIPV Rapport – Veiligheidsrisicos AAVs op chemische clusters – verkenning (fase 1)

NIPV Rapport – Veiligheid alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites – Incidentscenario’s (fase 2)

In fase 3 worden incidentscenario’s en mogelijke beheersmaatregelen getest in de praktijk.

Code: RCA 2022-28-3

Status: Concept Ontwikkeling

Update: 7 juni 2023

Doel

Het doel van de praktijktest is om ervaring op te doen met de ontwikkelde methodologie om de veiligheidsrisico's van ‘alternatief’ aangedreven voertuigen te identificeren en proportionele beheersmaatregelen te bepalen (en te implementeren). Het gaat hier om wegtransport van goederen (tanks en stukgoed) over bedrijfsterreinen.

Verwacht resultaat

Deelnemers aan fase 3 ontwikkelen eigen kennis, en krijgen ondersteuning, bij het identificeren van veiligheidsrisico’s van alternatief aangedreven voertuigen op hun bedrijfslocatie en bij het bepalen van proportionele beheersmaatregelen. Dit gebeurt aan de hand van de generiek incidentscenario’s en de mogelijke beheersmaatregelen die volgen uit de NIPV onderzoeksresultaten van fase 2.

De praktijktest omvat:

  • in kaart brengen van activiteiten (laden, opslag, transport) op het bedrijfsterrein waarbij AAVs betrokken kunnen zijn.

  • het identificeren van specifieke AAV incidentscenario’s voor de bedrijfslocatie, en het bepalen in hoeverre deze afwijken van de ‘huidige of bestaande’ scenario’s in termen van oorzaak, gevolg en waarschijnlijkheid.

  • het bepalen van proportionele maatregelen om deze AAV risico’s te beheersen.

  • het pragmatisch vastleggen in (bijvoorbeeld) het VBS.

Datum Initiatie 7 juni 2023
Risico thema Risk | Control | Assurance / Veiligheidsrisico’s Energie Transitie
Gebruikersgroep -----

Waarom deelnemen?

Deelname aan Fase 3 van het project ‘Veiligheid Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters’ biedt een laagdrempelige manier om nieuwe (proces)veiligheidsrisico’s te identificeren en pro-actief passende beheersmaatregelen te implementeren.

Verwachte bijdrage per bedrijf:

  • een focal point, die deelneemt aan een (digitale) trainingssessie en drie (digitale) bijeenkomsten van het AAV expertise netwerk, met een totale in-kind bijdrage van 24 uur
  • tenminste 16 uur in-kind bijdrage van medewerkers voor het bepalen van AAV veiligheidsrisico's en passende beheersmaatregelen op de bedrijfslocatie
  • delen van de ervaringen opgedaan met de methodologie met andere deelnemers
  • openstaan voor een (eventuele) toets door inspecteurs van de Veiligheidsregio

Tijdsperiode: kwartaal 3, 2023 – kwartaal 4, 2023

Het aantal mogelijke deelnemers aan fase 3 is beperkt tot maximaal 10.

Project Voortgang

Informatie over de project voortgang is alleen beschikbaar voor deelnemers - u moet hiervoor bij het SDN programmabureau toegang voor aanvragen en inloggen.