Afgerond Project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 3: Praktijktest

Omschrijving

Op industrieterreinen en chemische clusters zijn talrijke (petro)chemische bedrijven gevestigd. Op deze terreinen vindt veel transport (van gevaarlijke stoffen) plaats. De transportsector vergroent, hetgeen betekent dat meer en meer met alternatieve brandstoffen wordt gereden en gevaren.

Site-beheerders, maar ook individuele bedrijven en hun veiligheidsadviseurs, willen beter inzicht in (eventuele) nieuwe veiligheidsrisico’s van trucks die door ‘duurzame’ brandstoffen worden aangedreven. Te denken valt dan onder meer aan LNG, CNG, waterstof, en batterij-elektrisch. De huidige Brzo wet- en regelgeving zegt echter niets over de (toegestane) aandrijvingsvorm van trucks op dergelijke industrieterreinen.

Het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) deed namens SDN onderzoek naar de specifieke veiligheidsrisico’s die samengaan met de aanwezigheid van alternatief aangedreven vrachtauto’s op petrochemische bedrijfsterreinen.

In dit onderzoek waren 3 fases voorzien. Alle fases zijn afgerond, zie:

NIPV Rapport – Veiligheidsrisicos AAVs op chemische clusters – verkenning (fase 1)

NIPV Rapport – Veiligheid alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites – Incidentscenario’s (fase 2)

          Handreiking | SDN – Veiligheid alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites – Praktijktest (fase 3)

Code: RCA 2022-28-3

Status: Afgerond

Update: 26 juni 2024