[ Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/ ]

Samenvatting

Ammoniak is een waterstofrijke energiedrager, welke chemisch afgebroken (‘gekraakt’) kan worden, waarbij er waterstof en stikstof vrijkomt. De waterstof kan vervolgens worden ingezet in de chemische industrie of als schone energiebron. Deze ammoniak wordt elders geproduceerd bijvoorbeeld op basis van hernieuwbare waterstof gemaakt uit zon- of windenergie. Ammoniak is eenvoudig in grote hoeveelheden te transporteren per schip. Om deze reden gaat op korte termijn waarschijnlijk grootschalige import en doorvoer van ammoniak gaan plaatsvinden in de Nederlandse havens.

Door de vergunningverleners zijn er inmiddels al vergunningaanvragen ontvangen voor nieuwe ammoniakopslag- en verladingfaciliteiten. De concept Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) PGS 12 fase 1 2023: Nieuwbouw van opslag voor en verlading van koude, atmosferische ammoniak biedt hiervoor richtlijnen, en heeft de volgende scope:

  1. De opslag van koude, atmosferische ammoniak: Opslaginstallatie, inclusief productleidingen tot aan aansluiting op buisleidingen of procesinstallatie (voor de chemische omzetting) en inclusief de installatie voor de omzetting van koude naar warme ammoniak;
  2. Het laden en lossen van ammoniak (koud of warm) naar transportmiddelen (tankwagen, spoorwagons, zee- en binnenvaartschepen).

Van 4 december 2023 tot 15 januari 2024 kan commentaar geleverd worden op dit concept. De conceptversie PGS 12 fase 1 is te vinden via deze link.

De definitieve richtlijn wordt uiterlijk in het eerste kwartaal 2024 verwacht. De herziening van PGS 12 is in fase 1 uitsluitend van toepassing op nieuwe opslaginstallaties voor de opslag van koude vloeibare atmosferische ammoniak.

Bestaande opslaginstallaties en opslaginstallaties van warme vloeibare ammoniak onder druk zullen in de latere fases 2 en 3 aan bod komen.

Publicatiedatum:
4 December 2023
naar Concept PGS12