Artikel | Beleid | Klimaatadaptatie – Atlas van de Regio | PBL

Nieuwsartikel over ontwikkelingen in klimaatbeleid, gericht op de industrie.

Duiding score:

Duiding:

Welke beheersmaatregelen zijn beschikbaar? Hoe worden beheersmaatregelen geïmplementeerd? Hoe wordt succesvolle implementatie bepaald?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • HSE managers
  • Strategisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

Planbureau voor de leefomgeving

Universiteit Wageningen

Nederlands