Concept PGS 12 fase 1: Ammoniak – Opslag en verlading: nieuwbouw, is beschikbaar voor het indienen van commentaar

PGS 12 fase 1 2023: Nieuwbouw van opslag voor en verlading van koude, atmosferische ammoniak heeft de volgende scope: (i) de opslag van koude, atmosferische ammoniak: Opslaginstallatie, inclusief productleidingen tot aan aansluiting op buisleidingen of procesinstallatie (voor de chemische omzetting) en inclusief de installatie voor de omzetting van koude naar warme ammoniak; (ii) het laden en lossen van ammoniak (koud of warm) naar transportmiddelen (tankwagen, spoorwagons, zee- en binnenvaartschepen). Van 4 december 2023 tot 15 januari 2024 kan commentaar geleverd worden op dit concept.

Duiding score:

Duiding:

Welke beheersmaatregelen zijn beschikbaar? Hoe worden beheersmaatregelen geimplementeerd?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • HSE managers
  • Operationeel leiderschap
  • Tactisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Artikel

Wet- en regelgeving - Beleid - Richtlijnen

-

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Nederlands