PHOV | Coördineren Seveso

Ben je binnen een (chemisch) bedrijf betrokken bij de coördinatie van de implementatie van wet- en regelgeving in het kader van de externe veiligheid? Wil je weten hoe je een veiligheidsmanagementsysteem moet vormgeven? De cursus Coördineren Seveso (BRZO) binnen bedrijven geeft een helder overzicht van de wet- en regelgeving rond de externe veiligheid en de wijze waarop bedrijven hier vorm en inhoud aan kunnen geven. De cursus is bedoeld voor medewerkers van chemische bedrijven die belast zijn met: het beheer van veiligheidsbeheersysteem VBS (ontwerpen, implementeren en onderhouden), het onderhouden van de contacten met het bevoegd gezag waaronder het begeleiden van de inspecties in het kader van Seveso. De cursus wordt ondersteund door de VNCI.

Duiding score:

Duiding:

Wie hebben expertise?

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Onderwijsgevers
  • Strategisch leiderschap
  • Tactisch leiderschap

Risicothema:

  • Safety Culture and Leadership - Opleidingen
  • Veiligheidscultuur en leiderschap - Veiligheidskunde
Categorie Uitgever Maker Taal

Opleiding

-

PHOV

Nederlands