Waterstof als brandstof voor voertuigen: aandachtspunten voor incidentbestrijding

Het onderzoek heeft als doel de veiligheidsaspecten, met name gericht op incidentbestrijding, te verkennen rondom het gebruik van waterstof als brandstof in voertuigen. Op basis van die verkenning zullen aandachtspunten worden benoemd. De veiligheidsaspecten hebben betrekking op zowel eigenschappen van waterstof (al dan niet in toegepaste vorm) als handelingsperspectieven voor de brandweer. Deze publicatie kan fungeren als kennisdocument (anno 2018) voor hulpverleners. Het kan tevens dienen als signaal in het grotere geheel van de energietransitie waar Nederland voor staat: alternatieve energiebronnen vragen niet alleen om goed doordachte ontwerpen, maar even zo zeer om goed doordachte risicobeheersing en incidentbestrijding.

Duiding score:

Duiding:

Welke beheersmaatregelen zijn beschikbaar?

Doelgroep(en):

 • Anders
 • Beleidsmakers
 • HSE managers
 • Maintenance managers
 • Onderwijsgevers
 • Operatie managers
 • Operationeel leiderschap
 • Site managers
 • Strategisch leiderschap
 • Tactisch leiderschap
 • Toezichthouders

Risicothema:

 • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Publicatie

-

NIPV

Nederlands