PGS 10 - Vloeibare zwaveldioxide: opslag en gebruik

De publicatie gaat in op de gevaar eigenschappen van zwaveldioxide en geeft richtlijnen en eisen voor een veilige opslag en gebruik en het beperken van eventuele effecten.

Duiding score:

Duiding:

De oorspronkelijke CPR 6 richtlijn is in 2005 zonder wijziging omgezet naar PGS 10.

Doelgroep(en):

  • HSE managers

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

PGS

Nederlands