RIVM 2018-0120: Pilot Belevingsthermometer – Peilen van de beleving van veiligheid bij omwonenden van chemische industrie

Een door het RIVM ontwikkeld instrument bestaande uit een vragenlijst die inzicht geeft in hoe veilig omwonenden activiteiten met gevaarlijke stoffen ervaren. De antwoorden maken ook duidelijk welke factoren samenhangen met hun veiligheidsbeleving.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn relevante lessen van anderen? Welke beheersmaatregelen zijn beschikbaar?

Doelgroep(en):

  • Strategisch leiderschap
  • Tactisch leiderschap

Risicothema:

  • Veiligheidscultuur en leiderschap - Veiligheidsbeleving
Categorie Uitgever Maker Taal

Tool

-

RIVM

Nederlands