RIVM rapport 2021-0050: Klimaatverandering-en-BRZO-bedrijven

Door klimaatverandering is de kans groter dat in Nederland overstromingen, piekbuien, droogte en hittegolven komen. De chemische industrie is wettelijk verplicht om zich hierop voor te bereiden. Het RIVM, adviesbureau Econos en Rijkswaterstaat hebben daarom met bedrijven een overzicht gemaakt van de gevaren en mogelijke maatregelen.

Duiding score:

Duiding:

Welke beheersmaatregelen zijn beschikbaar? Hoe worden beheersmaatregelen geïmplementeerd?

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Operationeel leiderschap
  • Tactisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Intern | Extern Toezicht
  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Publicatie

-

RIVM

Nederlands