RIVM Rapport 2023-0016: Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven 2023

Het RIVM analyseert elk jaar de aard, omvang en oorzaak van incidenten bij bedrijven die in Nederland met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Deze rapportage maakt deel uit van de opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om incidenten te analyseren die de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onderzocht. Het RIVM gaat na wat de overeenkomsten en verschillen tussen deze incidenten zijn. De resultaten kunnen worden gebruikt voor inspecties, of om het veiligheidsbeleid van bedrijven te verbeteren.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn relevante lessen van anderen?

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Operationeel leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Monitoring and Learning - Leren van Incidenten
Categorie Uitgever Maker Taal

Publicatie

-

RIVM

Nederlands