Waarom is de Roadmap Asset Management ontwikkeld?

Goed asset management vraagt om een gestructureerde aanpak. Veel bedrijven worstelen met vragen als: wat is ervoor nodig om de optimale balans tussen prestaties, kosten en risico’s te vinden en te behouden? Hoe kunnen we van traditioneel onderhoud evolueren naar professioneel asset management. De roadmap biedt houvast, geeft richting en concrete verbeterstappen voor organisaties om binnen asset management te kunnen groeien. Toepassen van de roadmap draagt bij aan het garanderen van de veiligheid, het borgen van de vitaliteit en betrouwbaarheid en het behouden en versterken van de concurrentiekracht van de Nederlandse (petro)chemische industrie.

Duiding score:

Duiding:

Het eerder uitgevoerde onderzoek ‘Nulmeting, staat van de assets’ liet zien dat het verouderingsrisico van installaties geen kwestie van leeftijd is, maar van de conditie. En die conditie is te beïnvloeden. Toepassen van de roadmap draagt bij aan het garanderen van de veiligheid, het borgen van de vitaliteit en betrouwbaarheid en het behouden en versterken van de concurrentiekracht van de Nederlandse (petro)chemische industrie.

Doelgroep(en):

  • Operatie managers
  • Maintenance managers
  • Site managers
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Process Safety - Asset Integrity Management - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Veelgestelde vraag

-

Mainnovation

Nederlands