Actieagenda | waterstof & groene Chemie

Bron: https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid%3Ab005f88b-c05c-446b-a63b-ac5994f88ba4

De actieagenda is tot stand gekomen op basis van een uitvoerige SWOT-analyse met de deelnemers. Op basis van deze SWOT-analyse is een drietal thema’s geïdentificeerd waarlangs de agenda is uitgewerkt: Roadmaps, Programmeren, Marktvraag. Vanuit een behoefte aan overzicht en samenhang van het innovatielandschap, heeft de rondetafel ook een overzicht opgesteld van relevante initiatieven en structuren op het gebied van waterstof en groene chemie in Nederland.

Publicatiedatum:

juni 2021

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

23

Taal:

Nederlands