WCM: Overzicht resultaten werkgroepen ‘Risk Based CUI Management’

[Bron: WCM,  https://www.wcmvector.com/kennisproduct/structuur-coi-programma-inhoud-en-implementatie ]

Samenvatting

Een aantal methodes zijn uitgewerkt om het risico van Corrosie onder Isolatie beter in kaart te brengen en te beheersen, waaronder:

  • Methode om corrosie onder isolatie risico’s te beoordelen.
  • Raamwerk voor de beoordeling van de toestand van isolatie.
  • Het corrosiegedrag van C-staal en RVS in geval van CUI.
  • Het beslismodel om aanwezige risico’s afhankelijk van de coating levensduur en toegepaste inspectiemethode te beoordelen.
  • Een presentatie om nut, noodzaak en impact van een CUI management programma binnen de (uw) organisatie te laten landen.
  • De best practise die risk-based CUI management als management programma definieert.
Download presentatie

Publicatiedatum:

9 november 2020

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

55

Taal:

Nederlands

naar Kenniscollectie Corrosie onder Isolatie