Rapport | BRZO+: Jaarverslag 2022

[Bron: BRZOPLUS, https://brzoplus.nl/inspectieresultaten/jaarverslag-brzo/   ]

Samenvatting

In het Jaarverslag BRZO+ 2022 zijn de werkzaamheden beschreven die de organisaties van het BRZO+-samenwerkingsverband gezamenlijk in 2022 hebben uitgevoerd. Het jaarverslag is de doorontwikkeling van de Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven die BRZO+ sinds 2011 elk jaar heeft uitgegeven.

De belangrijkste taak van het samenwerkingsverband is de gezamenlijke inspecties bij Brzo-bedrijven. Daarnaast zijn enkele ontwikkelprojecten uitgevoerd. Met deze nieuwe wijze van verantwoording worden de inspectieresultaten toegelicht en, gecombineerd met andere relevante ontwikkelingen, kan het jaarverslag als monitorings- en evaluatiemiddel worden gebruikt voor programmering van de werkzaamheden voor het komend jaar en verder.

Download

Publicatiedatum:

juli 2023

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

32

Taal:

Nederlands

naar Kenniscollectie Intern-Extern Toezicht