Rapport | Gedrag van waterstof bij lekkages in het gasdistributienet

Bron: Netbeheer Nederland

Het doel van deze rapportage is de kennis te verzamelen die beschrijft hoe waterstof zich gedraagt bij lekkages, zich verspreidt na lekkage en welke effecten ontstaan bij ontbranding of explosie. Deze kennis is van belang om de veiligheid van de introductie van waterstof te waarborgen en de juiste beheersmaatregelen te kunnen nemen.

Download

Publicatiedatum:

Juli 2020

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

58

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek