Rapport | Haalbaarheidsstudie offshore ondergrondse waterstofopslag

Bron: TNO Repository

Dit rapport presenteert de resultaten van een generieke verkenning- en haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen naar de mogelijkheden om ondergronds waterstof op te slaan binnen het Nederlandse deel van het Noordzee continentaal plat (‘de offshore’). Met de studie wordt een handelingsperspectief geboden voor beleidsmakers bij de afwegingen rond de ontwikkeling van waterstofopslag op land en/of op zee.

Download

Publicatiedatum:

November 2022

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

75

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek