Rapport | Inventarisatie van de behoefte van de industrieclusters aan grootschalige infrastructuur voor transport van elektriciteit, waterstof, warmte en CO2 nodig voor het realiseren van klimaatdoelstellingen.

Bron: TNO Repository

In dit rapport wordt een inventarisatie gegeven van de (nieuwe) energie-infrastructuur die noodzakelijk is voor de Nederlandse industrieclusters om hun klimaatdoelen te halen. Belangrijke aspecten zijn de kosten, de taakverdeling tussen industrie en overheid bij het ontwikkelen van de infrastructuur en de ruimtelijke, institutionele en technische knelpunten.

Download

Publicatiedatum:

Augustus 2019

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

31

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek