Roadmap | Waterstof voor de energietransitie – Innovatie roadmap 2020.

Bron: Topsector Energie

Deze programmatische aanpak voor waterstof is geen star document of een routeplanner die exact aangeeft hoe we zo snel mogelijk op de gewenste bestemming komen. De grote dynamiek die waterstof momenteel kenmerkt, zowel nationaal als internationaal en door innovatie- en waardeketens heen, vereist een adaptieve aanpak zodat snel en flexibel kan worden bijgestuurd als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Vanwege deze dynamiek is de aanpak voor de komende 3-5 jaar veel concreter en robuuster dan voor de periode daarna. Structureel evalueren en, indien nodig, bijstellen van de koers is noodzakelijk om zo doelgericht en kosteneffectief mogelijk de grote CO2 – en stikstofreductieopgave en verduurzamingsopgave waar we voor staan te kunnen realiseren.

Download

Publicatiedatum:

Januari 2020

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

148

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek