Publicatie | Veiligheidsaspecten van waterstof in een besloten ruimte

Bron: NIPV

Deze studie brengt de specifieke veiligheidsaspecten in kaart die gepaard gaan met het vrijkomen van waterstof in een besloten ruimte. Zij biedt de adviseurs van de veiligheidsregio inzichten die zij kunnen gebruiken bij hun advisering omtrent de projecten en ontwikkelingen van waterstoftoepassingen in een besloten ruimte. We hebben voor de omschrijving van die inzichten de logische volgordelijkheid (chronologie) van een waterstofincidentscenario als structurerend mechanisme genomen: het vrijkomen van waterstof, de verspreiding ervan en de mogelijke gevaren die daarbij horen. Voor elk van die ‘fases’ in de ontwikkeling van het incidentscenario worden maatregelen genoemd, maatregelen die veiligheidsregio’s in hun advisering kunnen betrekken.

Download

Publicatiedatum:

oktober 2020

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

57

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek