CLM 2023-14: Veroudering? Levensduurbewaking om (veiligheids)incidenten te voorkomen!

Veroudering van bedrijfsinstallaties in de chemische industrie is een punt van zorg: wanneer een onderdeel van de installatie aan een vorm van materiaalverslechtering of beschadiging lijdt, neemt de kans op falen gedurende de levensduur toe. Het veiligheidsrisico hierbij is het ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke stoffen met gevolgen voor mens en milieu. Wat kunnen we doen om het risico op veiligheidsincidenten te beheersen? Chemische Logistiek Magazine, Editie 2023-14

Duiding score:

Duiding:

Welke beheersmaatregelen zijn beschikbaar? Wat zijn relevante lessen van anderen?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • HSE managers
  • Strategisch leiderschap
  • Tactisch leiderschap

Risicothema:

  • Process Safety - Asset Integrity Management - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Artikel

-

Safety Delta Nederland

Nederlands