Artikel | CLM 2023-14: Veroudering? Levensduurbewaking om (veiligheids)incidenten te voorkomen!

[ Bron: Chemische Logistiek Magazine 14, https://www.chemische-logistiek.nl/nieuws/chemische-logistiek-magazine-ed-14-is-uit/ ]

Samenvatting

Veroudering van bedrijfsinstallaties in de chemische industrie is een punt van zorg: wanneer een onderdeel van de installatie aan een vorm van materiaalverslechtering of beschadiging lijdt, neemt de kans op falen gedurende de levensduur toe. Het veiligheidsrisico hierbij is het ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke stoffen met gevolgen voor mens en milieu. Wat kunnen we doen om het risico op veiligheidsincidenten te beheersen?

Download

Publicatiedatum:

29 juni 2023

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

4

Taal:

Nederlands