BRZOPLUS – Project Ageing – Resultaat 2019

HIn het kader van het BRZO+ project Ageing zijn in 2019 thema-inspecties uitgevoerd op drie onderwerpen: ‘vermoeiing’, ‘passieve brandbeveiliging’ en ‘drukapparatuur voorheen zorgplicht’. De meeste Brzo-bedrijven besteden aandacht aan het onderwerp ageing. Er zijn wel tekortkomingen; zo is de inventarisatie van voor ageing gevoelige apparatuur niet altijd voldoende.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn? Wat zijn relevante lessen van anderen?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • HSE managers
  • Operationeel leiderschap
  • Strategisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Process Safety - Asset Integrity Management - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

BRZO+

Nederlands