Hoe beïnvloedt informatieverstrekking de veiligheidsbeleving van omwonenden van een bedrijf of bedrijvencluster?

Omwonenden hebben voornamelijk behoefte aan snelle, eerlijke en transparante informatie tijdens gebeurtenissen die als incident worden ervaren. Het gaat dan bijvoorbeeld ook over reguliere activiteiten die merkbaar zijn in de omgeving waarover omwonenden geïnformeerd willen worden, bijvoorbeeld bij onderhoud of storingen. Ref. RIVM-rapport 2020-0198

Duiding score:

Duiding:

In 2020 heeft het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de veiligheidsbeleving en informatiebehoeften van omwonenden van de chemiecluster Chemelot gepeild. Onderzoek is verricht onder 5.000 inwoners uit de gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein. Hen is gevraagd hoe zij de veiligheid rond Chemelot beleven en welke veiligheidsinformatie zij zouden willen ontvangen. De resultaten van een vragenlijstonderzoek zijn in het najaar in drie focusgroepen besproken met bewoners uit de deelnemende gemeenten. Dit leverde inzichten rond veiligheidsbeleving, vertrouwen, zelfredzaamheid en informatiebehoefte.

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • HSE managers
  • Site managers
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Safety Culture and Leadership - Communicatie met de omgeving
Categorie Uitgever Maker Taal

Veelgestelde vraag (FAQ)

-

RIVM

Nederlands