Horizontaal toezicht in het omgevingsdomein

In het omgevingsdomein is sprake van overheidstoezicht: de publieke borging van een maatschappelijk belang. Overheidstoezicht is veelal het directe gevolg van een politiek besluit om in te grijpen en een concreet probleem aan te pakken. In dit geval de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Overheidstoezicht kan op meerdere manieren worden vormgegeven. In dit artikel bespreken we de vorm die overheidstoezicht in het omgevingsdomein heeft gekregen, de daarmee samenhangende consequenties en de vraag of de huidige toezichtvorm – 40 jaar na het ontstaan ervan – in alle gevallen nog steeds de meest passende toezichtvorm is.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Strategisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Intern | Extern Toezicht
  • Risk | Control | Assurance - Vergunningen |Toezicht |Handhaving
Categorie Uitgever Maker Taal

Artikel

Project informatie

-

Safety Delta Nederland

Stantec

Nederlands