Handreiking | Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen

Bron: Kennisplatform Tunnelveiligheid

Deze handreiking biedt veiligheidsregio’s, initiatiefnemers van waterstoftoepassingen en het bestuur een handvat bij deze voorbereiding en de te nemen beslissingen, door het verschaffen van advies en informatie. De feitelijke voorbereiding (planvorming, opleiden, oefenen) en het daadwerkelijk nemen van beslissingen (toetsen en afgeven van vergunningen) dient door het bestuur en de korpsen zelf plaats te vinden. Dit document is door Brandweer Amsterdam-Amstelland opgesteld in opdracht van SenterNovem. De inhoudelijke bijdrage is geleverd door een klankbordgroep, bestaande uit deskundigen op het gebied van waterstoftoepassingen, de Nederlandse Waterstof en Brandstofcellen Vereniging en de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding). Daarnaast hebben nog een aantal andere deskundigen een inhoudelijke bijdrage geleverd. Deze personen willen wij bedanken voor hun inzet.

Publicatiedatum:

09-2014

Formaat:

PDF

Pagina's:

26

Taal:

Nederlands