Grote industriële bedrijven en de overheid moeten samen de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de gezondheid van bewoners beter te beschermen. Die oproep deed directeur Rosita Thé van DCMR Milieudienst Rijnmond voor een zaal vol met directeuren van grote industriële bedrijven in Nederland, veiligheidsmensen en ambtenaren tijdens de Veiligheidsdag 2023 in Arnhem.

Excuusrapport 2050

Thé verbeeldt in haar speech een ‘excuusrapport uit 2050’ voor te lezen. Hierin staat wat bedrijfsleven en overheid allemaal niet hebben gedaan in al die jaren en wel hadden moeten doen. “De volwassenen van straks, dus de kinderen van nu, laten ons nu, in 2023, al horen dat er een groot excuus van ons aan zit te komen. En dat moeten we voorkomen”, zo spreekt Thé.

Juridisering

Te vaak wordt er nu geschermd met trage of ontbrekende wetgeving en technische (on)mogelijkheden, worden juridische bezwaren aangespannen en vooral naar elkaar gekeken. In haar toespraak spreekt Thé de directeuren van Brzo-bedrijven aan op hun menselijkheid. “Neem zelf de verantwoordelijkheid. Het is nu of nooit.”

Goede buur

Zij vroeg hen op de Veiligheidsdag in Arnhem een goede buur te zijn. Alleen dan kun je voor een gezonde, veilige en duurzame werk- en leefomgeving zorgen. Thé hoopt met haar keynote speech snaren te hebben geraakt, want de hele veiligheidsketen heeft “geen tijd te verliezen en iedereen moet zijn eigen rol pakken”.

Doorpakken

PFAS, zeer zorgwekkende stoffen, energietransitie, circulariteit. “Er speelt zoveel op dit moment. Er zijn hele grote uitdagingen. Je hoeft de kranten er maar op na te lezen en je weet waarover ik het heb. Als wij allemaal ons eigen paadje lopen, gaat het hem niet worden. Geen ‘ja, maar’ meer, maar doorpakken. En een stap verder zetten.”

Veranderingen

Binnen het bedrijfsleven is genoeg kennis aanwezig om te begrijpen dat er veranderingen nodig zijn. “Iedereen snapt de chemische processen, iedereen weet wat dat kan betekenen voor de omgeving. En de overheid had het bedrijfsleven meer op dat niveau moeten stimuleren”, stelt de DCMR-directeur.

Samen

“Wij moeten meer naar de kern, hoe we de grote problemen waarvoor wij staan wezenlijk kunnen oplossen: de opgave en ambitie centraal stellen”, zegt Thé. Zij is positief. “Samen kunnen wij het tij keren.”

Download speech