Afgerond Project: VNCI MKB Process Safety Peer Reviews

Omschrijving

Code: RCA 2021-06

Status: Afgerond

Update: 20 mei 2022

terug naar Projecten

Doel

  1. Het verzamelen en verspreiden van kennis over toepassingen van process safety management tussen MKB bedrijven.
  2. Dieper inzicht in de staat van de veiligheid van MKB bedrijven. Dit biedt de mogelijkheid tot een behoefte gedreven aansturing van meerjaren verbeterprogramma’s voor het industrie segment.

Verwacht resultaat

Het project heeft als verwachte uitkomsten:

  • Een gestandaardiseerde methodologie voor het uitvoeren van Peer Reviews bij VNCI-MKB bedrijven en voor het delen van resultaten met stakeholders. Dit wordt gedaan op basis van een ‘pilot’ met zes bedrijven die in de zomer / herfst van 2021 wordt uitgevoerd.

  • Een basis voor het netwerk van Process Safety Experts tussen de (deelnemende) MKB bedrijven.

  • Een basis voor het netwerk van Peer Reviewers voor het uitvoeren van een Process Safety Peer Review bij MKB bedrijven.

  • Een organisatorisch en financieel onderbouwd plan voor de voortzetting van Process Safety Peer Reviews, dat ook toepasbaar is voor andere branche organisaties.

Datum Initiatie 24 februari 2021
Risico thema Risk | Control | Assurance / Intern | Extern Toezicht
Gebruikersgroep -----

Uitkomst

Peer reviews zijn uitgevoerd. De inhoud van het peer review werd bepaald in samenspraak met het deelnemende bedrijf. Daarnaast een SDN QuickScan leiden tot een peer review om een specifiek onderwerp uit te diepen.

(Geanonimiseerde) bevindingen zijn gedeeld binnen VNCI beleidsgroep MKB.