Home » Projecten » Expertise Netwerk – HT » Aanmelden mini-symposium
Bijgewerkt:
8 februari 2023 18:10

Mini-Symposium Toezicht

Safety Delta Nederland – Expertise Netwerk

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Blijf op de hoogte

We hebben besloten het Mini-Symposium Toezicht te verzetten naar de tweede helft september. Als u zich aanmeldt houden we u op de hoogte wanneer en waar het zal gaan plaats vinden.

In dit Mini-Symposium zullen we u bijpraten over de voortgang met toezicht in het omgevingsdomein, delen we de kennis uit de strategische denktank en vertellen we over de de pilot “Professionalisering Intern Toezicht” die namens de Stichting Innovat.ION door Stantec wordt begeleid.

Het Mini-Symposium bouwt voort op een eerder symposium dat plaats vond op 22 juni 2022. Toen  hebben we u meegenomen in de uitgangspunten van horizontaal toezicht en verschillende praktijkvoorbeelden laten zien. Ook hebben we kennis en ervaringen gedeeld vanuit succesvolle horizontaal toezicht pilots bij andere sectoren, waaronder de belastingdienst.

Praktische informatie

Datum:         tweede helft september 2023
Tijd:              13.30 – 17.30 uur
Locatie:        omgeving Den Haag

Globaal programma
13.30 – 14.00 uur         Inloop

14.00 – 16.30 uur         Informatie delen over voortgang toezicht concepten, projecten en uitdagingen. Ophalen nieuwe gezichtspunten,

16.30 – 17.00 uur        Spreker (ntb)

17.00 – 17.30 uur         Netwerkborrel