Mini-Symposium Horizontaal Toezicht

Wanneer?
We hebben besloten het Mini-Symposium Horizontaal Toezicht te verzetten naar een nader te bepalen datum in september. Als u zich aanmeldt voor het symposium houden we u op de hoogte wanneer en waar het Symposium gaat plaats vinden.

Wat gaan we doen?
In dit Mini-Symposium zullen we u bijpraten over de voortgang met horizontaal toezicht in het omgevingsdomein, delen we de kennis uit de strategische denktank en vertellen we over de pilot “Professionalisering Intern Toezicht” die namens de Stichting Innovat.ION door Stantec wordt begeleid.

Het Mini-Symposium bouwt voort op een eerder symposium dat plaatsvond op 22 juni 2022. Toen  hebben we u meegenomen in de uitgangspunten van horizontaal toezicht en verschillende praktijkvoorbeelden laten zien. Ook hebben we kennis en ervaringen gedeeld vanuit succesvolle horizontaal toezicht pilots bij andere sectoren, waaronder de Belastingdienst.

Voor wie?
Koplopers vanuit de industrie, wetenschap en overheid. Deelnemers hebben een oog voor kennisontwikkeling en willen graag voorop lopen in de ontwikkeling van best practices in intern en extern toezicht.

Meer informatie en aanmelden